Az alapítványról

Alapító okirat

(módosításokkal egységes szerkezetben*)

amely abból a célból készült, hogy az I. részben megjelölt magánszemély alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959.évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/A-74/F. §-ai alapján jogi személyként működő alapítványt hozzanak létre a következők szerint.

I. AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓINAK NEVE, LAKÓHELYE
1) Dr. Demetrovics János (1037 Budapest, Folyondár köz 10.)
2) Falvai Sándor /zongoraművész/ (1161 Budapest, Kornél u. 13.)
3) Szunai Miklós (2094 Budakeszi, Rózsa u. 27.)

( Az 1-3. pontban írt személyek a továbbiakban együtt: alapítók.)

II. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE
1. Teljes neve: Linum Nemzetközi Tudományos és Művészeti Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány).
2. Rövidített neve: Linum Alapítvány.
3. Teljes neve angol nyelven: Linum International Scientific and Arts Foundation.
4. Rövidített neve angol nyelven: Linum Foundation.

III. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2094 Nagykovácsi, Lombos u. 3.

IV. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE
1. Hazai és nemzetközi tudományos konferenciák, szellemi műhelyek, művészeti fesztiválok (zenei, színházi, tánc, képzőművészeti stb.) tervezése, lebonyolítása, ezekhez támogatás nyújtása, források szerzése pályázati úton.
2. Nemzetközi tudományos és művészeti nyári táborok megszervezése, lebonyolítása, ezek keretében kutatási eredmények közreadása, e táborok költségeihez hozzájárulás.
3. Művészeti kiállítások rendezése, könyvek és lemezek kiadása, különböző kommunikációs (internet, multimédia) szolgáltatások nyújtása, támogatása.
4. Kapcsolatteremtés és együttműködés hazai és nemzetközi tudományos és művészeti kezdeményezésekkel, intézményekkel, szervezetekkel.
5. Lehetőségek megteremtése és támogatás nyújtása ahhoz, hogy az itthon élő és a határon túli, illetve más országbeli fiatalok jobban megismerjék egymást, országaik hagyományait, különösen tudományos és művészeti életét, kulturális örökségét, mindezzel hozzájárulva az európai szellem gazdagításához.
6. Olyan tudományos és művészeti lehetőségek, környezeti feltételek megteremtése, amelynek hatására a tudományos, a művészeti világban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok itthon maradnak, illetve ide vonzzák külföldi partnereiket.
7. Tehetséges fiatal tudósok és művészek (tovább)képzésének, szakmai fejlődésének támogatása, képességeik kibontakoztatásának elősegítése. Tehetséges fiatal tudósok kutató munkájának segítése. A támogatás, segítés elsősorban nyilvános pályázatok kiírása útján történik.
8. Magyarország euróatlanti csatlakozásának, beilleszkedésének elősegítése kiadványok, ismeretterjesztő anyagok megjelentetésével, illetve ilyen jellegű anyagok kiadásának támogatása.

9. Helyi / lokális segítő szolgálat működtetése önkéntesek közreműködésével, az önkéntesség kultúrájának népszerűsítése, önkéntes programok szervezése, lebonyolítása.

Az Alapítvány a következő közhasznú tevékenységeket folytatja:
- kulturális, művészeti, tudományos rendezvények, programok, táborok szervezése, lebonyolítása, /1991. évi XX. tv. 121. §/
- szabadidős, ünnepi közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítás, /1991. évi XX. Tv. 121. §/./
- szemétgyűjtés, környezetvédelmi tevékenység, /2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
Önkormányzatairól/
- idős, mozgáskorlátozott emberek részére esetenként nyújtott személyes segítség (bevásárlás, orvosi kezelésre szállítás, stb.) /2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről/
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása /2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről/
- takarítási, háztartási kisegítő tevékenység /2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről/
- szervezeti adminisztrációs, rendszergazdai, fordítói, ügyfélkapcsolati tevékenység.
Ezen szolgáltatásokból bárki részesülhet.

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A teljes Alapító okiratot pdf állományként csatoltuk.

 

CsatolmányMéret
PDF ikon Alapító okirat808.18 KB

Alapítvány

Karácsony

 Várakozunk. Kicsi. Nagy. Mindenki.

Kérdezem Pétert. Miért várod a Karácsonyt? Hogy együtt legyen a család. Jön a válasz. És te Anna? Én meg szeretném kapni az ajándékot, amit kértem a Jézuskától. Apa te miért várod? Mert szabadságon leszek. És te anya? Kérdezi Péter. Várom, mert szeretem az illatát. A gyermekeim szeme elkerekedik. Az illatát? Anya elmeséled ezt a népmesét nekünk? Kéri Péter. Akár már népmese is. Válaszolom.

Címke: 

Köszönet és kívánságok 2012 Karácsonyán

Köszönjük az érdeklődőknek, résztvevőknek és támogatóinknak.

Külön köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-ával támogatják alapítványunk tevékenységét, aminek eredményeként a NAV néhány hete 47.825 Ft-ot utalt át bankszámlánkra.

Kívánunk békét, boldogságot, szeretetet és egyetértést Mindnyájuknak a karácsonyi ünnepekre, és a következő esztendő(k)ben is.

Linum Alapítvány vezetősége

Címke: